Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego SR - II.6220.54.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjno-usługowych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 86/2, 88/2, 89/2, 91/2, 92/4, 95/2, 98/2, 99/2, 102/2, 111/2, 96/1, 97/1, 110, 109, 108, 105, 101, 99/3, 94, 97/2, 96/2, 93, 90, 92/6, 87/2, 107, 104, 100, 87/1 i 92/5 w Rzeszowie przy ul. Ceramicznej, obręb 222 Przybyszówka II”.

Załączniki: