Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - SR-II.6220.52.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Studzińskiego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Słocińskiej od skrzyżowania z ul. Św. Rocha do cmentarza w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Słocińskiej” na działkach w obrębie 219 Rzeszów – Wilkowyja Płd. oraz 221 Rzeszów – Słocina.

Załączniki: