Obwieszczenia

Pismo - SR-II.6220.37.2020

Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie dotyczące przekazania uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Wywrockiego w Rzeszowie " na działkach nr ew.: 118/11 i 107/10 obręb 212 Rzeszów - Staroniwa.

Załączniki: