Obwieszczenia

Obwieszczenia o wydaniu decyzji z dnia 25.09.2020 r., znak: SR-II.6220.23.2020

Obwieszczenia o wydaniu decyzj stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową wraz z garażami wielostanowiskowymi, miejscami postojowymi, dojściami i dojazdami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zbiorniki retencyjne i mury oporowe na dz. ew. nr 777/9, 777/10, 777/11, 777/13, 721, 779, 778, 777/1, 777/3, 749/2, 750/1, 776/3, 780/1, obr. 211 w Rzeszowie przy ul. Kwiatkowskiego”.

Załączniki: