Obwieszczenia

Obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa i wystąpienie do Marszałka Województwa Podkarpackiego SR - II.6220.14.2020

Obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa oraz wystąpienie do Marszałka Województwa Podkarpackiego o wyrażenie ponownej opinii dot. warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kotłowni gazowej” na działkach nr ew.: 498/5, 498/1, 498/2, 502/1, 502/2 w obrębie 217 Rzeszów – Pobitno, przy ul. Ciepłowniczej 8 w Rzeszowie.

Załączniki: