Obwieszczenia

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.265.2019

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.267.2019

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – SR-II.6220.1.2020

 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego RG-IX.7131.45.57.2019.WCT/MP

 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

 • Obwieszczenie

 • SR-II.6220.10.2020 - Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego

 • Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu - SKO.4170.3.2020

 • Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego SR - II.6220.56.2019

 • SR-II.6220.15.2020 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

 • Zawiadomienie PGW Wody Polskie - RZ.ZUZ.1.421.330.2018.KW

 • Zawiadomienie PGW Wody Polskie -RZ.ZUZ.1.421.422.2019.MKo

 • Obwieszczenie - SR-II.6220.13.2020

 • SR-III.6131.77.2020 - Zakończenie zbierana materiału dowodowego

 • Ponowne wystąpienia do organów opiniujących i przekazanie uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia SR - II.6220.14.2020