Obwieszczenia

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.265.2019

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.267.2019

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – SR-II.6220.1.2020

 • Obwieszczenie SR-II.6220.25.2020

 • Obwieszczenie SR-II.6220.31.2020

 • Postanowienie o wyjaśnieniu treści decyzji z dnia 2 stycznia 2020 r., znak: SR-II.6220.50.2019

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.194.2020

 • Obwieszczenie SR-II.6220.12.2020

 • Wniosek o opinię SR-II.6220.12.2020

 • Pismo SR-II.6220.12.2020

 • Pismo do PGW WP SR-II.6220.12.2020

 • Zawiadomienie SR-II.6220.49.2020

 • Zawiadomienie SR-II.6220.12.2020

 • Obwieszczenie SR-II.6220.46.2020

 • Obwieszczenie SR-II.6220.49.2020

 • Obwieszczenie SR_II.6220.42.2020

 • Wystąpienie o opinię SR-II.6220.54.2020

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.274.2020

 • ZAWIADOMIENIE O WSTRZYMANIU BIEGU TERMINÓW dot. sprawy SR-IV.6331.67.2020

 • Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego - SR-II.6220.36.2020

 • Obwieszczenie SR-II.6220.31.2020

 • Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu na wydanie decyzji - SR-II.6220.56.2020

 • Obwieszczenie SR-II.6220.49.2020

 • Wystąpienie do RDOŚ i PPIS o ponowne opinie - SR-II.6220.56.2020

 • Zawiadomienie - SR-II.6220.44.2020

 • Obwieszczenie- SR-II.6220.44.2020

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.324.2020

 • Obwieszczenie - SR-II.6220.19.2020

 • Obwieszczenie SR - II.6220.54.2020

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 19.01.2021 r., znak: SR-II.6220.32.2014

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.315.2020

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.316.2020

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.317.2020

 • Ponowne wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie SR - II.6220.60.2020

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.272.2020

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie - informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.1.4210.679.2020.DT