Obwieszczenia

 • Obwieszczenie Regionalnego DyreObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13.09.2021r. - WOOŚ.442.1.2021.AD.2 ( poprzedni znak sprawy: WOOŚ.-6613-3-1/09)

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.182.2021

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - WOOŚ.420.18.1.2021.BK.72

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.167.2021

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.154.2021

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.153.2021

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.152.2021

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.147.2021

 • Obwieszczenie z dnia 16.09.2021 r., znak: SR-II.6220.47.2020

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.174.2021

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - SR-II.6220.29.2021

 • Decyzja - SR-II.6220.29.2021

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.148.2021

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania SR - II.6220.43.2021

 • Obwieszczenie PGW Wody Polskie o zakończeniu postępowania administracyjnego - RZ.ZUZ.1.4210.354.2021.MC

 • Obwieszczenie o wszczęciu postepowania SR-II.6220.41.2021

 • Obwieszczenie - SR-II.6220.40.2021

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - SR - II.6220.37.2021

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 13.09.2021 r., znak: SR-II.6220.38.2021

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - SR-II.6220.39.2021

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.165.2021

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.166.2021

 • Ponowne wystąpienie o opinie do RDOŚ i PGW WP

 • Obwieszczenie wraz z postanowieniem o zawieszeniu postępowania z dnia 6.09.2021 r., znak: SR-II.6220.26.2021

 • Obwieszczenie - SR-II.6220.27.2021

 • Obwieszzcenie SR-II.6220.45.2021

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - WPN.670.153.2021.JSz.9

 • Pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia znak: SR-II.6220.22.2021

 • Obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2021 r. o zakończeniu znbierania materiału dowodowego, znak: SR-II.6220.31.2020

 • Obwieszczenie Dyrektora RZGW Wody Polskie w Rzeszowie - RZ.RUZ.4210.38.2021.RD

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji SR-II.6220.28.2021

 • Ponowne wystąpienia do organow opiniujących w związku z uzupełnieniami KIP SR-II.6220.25.2021

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla społeczeństwa SR-II.6220.22.2021

 • Obwieszczenie SR-II.6220.31.2020

 • Obieszczenie SR-II.6220.31.2020

 • Obwieszzcenie SR-II.6220.28.2021

 • Obwieszczenie SR-II.6220.28.2021

 • Obwieszczenie SR-II.6220.22.2021

 • Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego PGW Wody Polskie - RZ.ZUZ.1.4210.161.2021.KKn

 • Obwieszczenie SR-II.6220.25.2021

 • Wystąpienie o opinie do PGW WP i PPIS

 • Wystąpienie ponowne o opinię do PGW WP i PPIS SR-II.6220.15.2021

 • Obwieszczenie SR-II.6220.22.2021

 • Obwieszczenie SR-II.6220.31.2020

 • Obwieszczenie SR-II.6220.12.2020

 • Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego RZ.ZUZ.1.4210.48.2021.DT

 • Obwieszczenie SR-II.6220.31.2020

 • Postanowienie SR-II.6220.49.2020

 • Obwieszczenie SR-II.6220.12.2020

 • Obwieszczenie- SR-II.6220.55.2020

Strona 1 z 2