Obwieszczenia

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.265.2019

 • Obwieszczenie - SR-III.6131.267.2019

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – SR-II.6220.1.2020

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 czerwca 2020 r., znak: WOOŚ.420.18.23.2019.NH.54

 • Obwieszczenie-SR-II.6220.13.2020

 • Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR - II.6220.24.2020

 • Obwieszczenie- SR-II.6220.11.2020

 • Pismo do PPIS i RDOŚ w Rzeszowie oraz DZZWP w Krośnie

 • Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2020 r., znak: WOOŚ.442.1.2020.AD.5

 • Pismo do GDOŚ w Warszawie z dnia 30.06.2020 r., znak: SR-II.6220.83.2016

 • Wystąpienia do organów opiniujących SR - II.6220.56.2019

 • Pismo do PPIS i RDOŚ w Rzeszowie oraz DZZWP w Krośnie z dnia 2.07.2020 r., znak: SR-II.6220.23.2020

 • Postanowienie SR-II.6220.60.2019

 • Obwieszczenie SR-II.6220.25.2020

 • Obwieszczenie SR-II.6220.22.2020

 • Pismo do TOP w Warszawie z dnia 7.07.2020 r., znak: SR-II.6220.83.2016

 • Wystąpienie o ponowną opinie - SR-II.6220.18.2020

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - SR-II.6220.34.2020

 • Pismo do PPIS w Rzeszowie i DZZWP w Krośnie z dnia 10.07.2020 r., znak: SR-II.6220.23.2020