Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w Urzędzie Miasta Rzeszowa - w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rynek 7 pok. nr 3, w terminie:

od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. - faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. - faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
- 1 - 30 kwietnia 2020 r. - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
- 1 - 30 października 2019 r. - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w oddziale PKO Bank Polski albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Załączniki: