Aktualności

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie określenia na rok 2020 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Rzeszów, 19.12.2019 r.

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
SR-IV.6344.1.2019

 OGŁOSZENIE
projektu uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia na rok 2020 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Rzeszów
 


Na podstawie art. 37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie określenia na rok 2020 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Projekt uchwały zostaje wyłożony do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. 20.12.2019 r. do 09.01.2020 r.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać do dnia 09.01.2020 r. w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Rynek 7, 35-064 Rzeszów lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sr@erzeszow.pl.

W załączeniu projekt uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia na rok 2020 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

 


 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
Anna Kozicka
Zastępca Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Rzeszowa

 

Załączniki: