Aktualności

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rzeszowa do realizacji w 2021 r.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rzeszowa do realizacji w 2021 r.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że

w terminie od 1 lutego 2021 r.  do 26 lutego 2021 r.

odbędzie się nabór wniosków, o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rzeszowa, do realizacji w 2021 r.

Dotacją objęte są w całości koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów na składowisku.

Formularz wniosku o dotację jest dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa. Ponadto formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa: www.rzeszow.pl

Wnioski należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7, pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu.

Wszelkie informacje związane z naborem wniosków można uzyskać pod

nr tel. 17/875-41-83 oraz 17/875-41-86.