Nagrody

Nagrody dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w 2019 roku

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym wspołzawodnictwie sportowym w 2019 roku.
Komplet dokumentów należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, Rynek 11, I piętro w terminie od 2 stycznia do 31 stycznia 2020 r. 
Szczegółowe warunki przyznawania nagród zostały określone w uchwale ws. nagród za wysokie osiągnięcia sportowe (w załączeniu poniżej).
 
W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z Wydziałem Kultury Sportu i Turystyki pod numerem tel. 17 875 47 66 lub mailowo: msolarski@erzeszow.pl.
 
Komplet dokumentów powinien zawierać:
 
1. Wniosek o przyznanie nagrody.
2. Kserokopię licencji zawodniczej / trenerskiej.
3. Protokół z zawodów lub zaświadczenie z właściwego związku sportowego poświadczające osiągnięcia sportowe.
4. Oświadczenie zawodnika / trenera (do celów podatkowych).
Załączniki: