KULTURA

Stypendia w zakresie twórczości artystycznej

Uchwała Nr X/226/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości

Załączniki: