Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro - aktualne

ROZSTRZYGNIECIE! Zamawijący Gmina Miasto Rzeszów - Wydział Inwestycji zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż, dostarczenie i zamontowanie urządzeń dla systemu pętli indukcyjnej wraz z uruchomieniem systemu i wykonaniem pomiarów instalacji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury”.

Załączniki: