Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro - aktualne

ROZSTRZYGNIĘCIE! Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów - Wydział Inwestycji zaprasza do złożenia ofert na: opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście”.

Załączniki: