Realizacja inwestycji miejskich z udziałem ludności

Wydział Inwestycji, Rynek 12, I piętro, pokój 13, tel. 17 875 45 48

Wymagania do spełnienia przez Grupę Inicjatywną przy realizacji inwestycji miejskich z udziałem ludności


Należy uzyskać i złożyć do Wydziału:


1) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

2) opracowany projekt budowlany i wykonawczy z kompletem uzgodnień i uzyskanym pozwoleniem na budowę,

3) opracowany przedmiar robót ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz kosztorys inwestorski.