Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro - aktualne

Remont koryta rowu RP-3 poniżej przepustu drogowego umieszczonego w ul. Ustrzyckiej oraz umocnienie posadowienia przepustu umieszczonego przy ujściu rowu RP-3 do potoku Przyrwa.

Załączniki: