Ogłoszenia Wydziału Geodezji

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 1875 w obrębie 212

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 49/1 i 82/5 w obrębie 229

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 82 w obrębie 218

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 86 w obrębie 213

Informacja dotyczaca ustalenia granic działek 1171/1 1192/1 1193/5 1170/1 w obrębie 219

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 2557/1 i 2557/2 w obrębie 212

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 959 w obrębie 218

Informacja dotyczaca ustalenia granic działek : 2091/1, 2091/3, 2092/2, 2094/4, 2095/6, 2097/8, 2101/7, 2101/7, 2101/5, 2097/18, 2097/17, 2097/17, 2097/15, 2095/9, 2095/8, 2094/7, 2094/8, 2092/1

wraz z działkami sąsiednimi 1965/122, 2091/2, 091/4, 2092/3, 2094/3, 2095/7, 2097/9, 2101/3, 2102/8, 2101/6, 2100/4, 2099, 2097/5, 2095/3, 2093, 1965/120, 1965/121

Informacja dotycząca ustalenia granic działki 225-1662/4.

Informacja dotycząca ustalenia granic działki 225-1662/4 cz.II.

Informacja dotycząca prowadzonych prac na działce 212-2450 oraz sąsiednich.

Wykonawca prac geodezyjnych:

Usługi Geodezyjno – Budowlane

Anna Fila

ZAWIADMOMIENIE

O czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

Na podstawie §38 ust. 1, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019r. poz. 393) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, identyfikator zgłoszenia prac:                                  GE-O.6641.1972.2020, uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się przyjęcie przebiegu granic nieruchomości działek ewidencyjnych objętych niżej umieszczonym wykazem.

 

Numer i nazwa  obrębu

Numer działki, której granice

podlegają przyjęciu

Numer działki sąsiedniej

Data przyjęcia granic

Godzina

208 Nowe Miasto

962/1

962/2

02.03.2021r.

16:00

 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 457 w obrębie 224 - Rzeszów - Biała II

Wykonawca prac geodezyjnych:

      USŁUGI GEODEZYJNE                                                                                                                                  Dnia 05 stycznia 2021r.

    KOM-GEO Ryszard Kołodziej

35-051 Rzeszów ul.T.Lenartowicza 27/2

tel.  505175230           Regon 180277472

 

ZAWIADMOMIENIE

O czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

            Na podstawie §38 ust. 1, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 393) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, identyfikator zgłoszenia prac: GE-O.6641.3606.2020, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.01.2021r o godzinie 1000 odbędzie się ustalenie granic nieruchomości nr 682/1 z działkami  nr 683/16, 680/3 obr. 228 Matysówka.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 240 w obrębie 225 - Rzeszów -Budziwój

Rzeszów 18.11.2020r

WNIOSEK

 Na podstawie §38 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 393.) proszę o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa informacji dotyczącej ustalenia granic nieruchomości działki ewidencyjnej nr 298/21, położonej w obrębie 223 Zwięczyca II, gmina Miasto Rzeszów na okres 14 dni w dniach od 19.11.2020r. do 02.12.2020r.

 

Zawiadomienie o utworzeniu nowego obrębu 229 - Rzeszów Pogwizdów

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 776/2 w obrębie 215 - Rzeszów - Przybyszówka

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 4852 w obrębie 222 - Rzeszów - Przybyszówka

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 747/1 w obrębie 207 - Rzeszów - Śródmieście

Zawiadomienie o wyznaczeniu i wznowieniu punktów granicznych dla działek ewidencyjnych 211-1045, 211-1047, 211-1046/1

Rzeszów, dnia 17 sierpnia 2020r

 GMINA MIASTO RZESZÓW
URZĄD MIASTA RZESZOWA
35-002 Rzeszów
Kopernika 15
17-748 48 02

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozgraniczenie

 

 Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów- Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 991 211 z nieruchomościami oznaczonymi jako działki nr nr 992, 989/2 obr. 211 GE- E.6830.4.2020

  1. Miejsce i termin składania ofert- Sekretariat Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, I piętro, pok. nr 19 w terminie do dnia 25 sierpnia 2020r.
  2. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.
  3. Opis sposobu przygotowania oferty: nie dotyczy
  4. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny – cena brutto- znaczenie kryterium 100%

Załączniki:

-mapa

-treść oferty

Zawiadomienie o czynnościach utrwalenia granicy pasa drogowego w obrębie m.Rzeszów- 218

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 351, 813, 345/1, 349, 350/1, 352/2 w obrębie 223.

Wykonawca prac geodezyjnych:

Usługi Geodezyjno – Budowlane

Anna Fila

Kwiatkowskiego 74E/1

35-311 Rzeszów

 

ZAWIADOMIENIE

O czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

Na podstawie §38 ust. 1, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 393) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, identyfikator zgłoszenia prac: GE-O.6641.3408.2019, uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych nieruchomości działek ewidencyjnych objętych niżej umieszczonym wykazem.

 

 

Numer i nazwa  obrębu

Numer działki

Numery działek sąsiednich

Data

Godzina

Adres

216 Staromieście

1313

1312, 1314, 1315, 1320/2, 1321, 1322

15.07.2020r.

11:00

ul. Lipowa, Rzeszów

216 Staromieście

1321

1313, 1320/2, 1322, 1323, 1325, 1326/2

15.07.2020r.

11:00

ul. Lipowa, Rzeszów

 

INFORMACJA

Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr  2505 położonej w gminie Krasne obr. Krasne

INFORMACJA

Podział działek w obrębie 209

INFORMACJA

Podział działek w obrębie 221

K O M U N I K A T

DODATKOWA narada koordynacyjna odbędzie się 30.XII.2019r

 

K O M U N I K A T

BDOT500, GESUT, EGIB

Obr. 226-Miłocin II i 228-Matysówka

 

            Informujemy, że trwają prace związane z odbiorem obiektowych baz danych EGIB, GESUT, BDOT500. Przewiduje się, że wdrożenie baz danych nastąpi około 17 grudnia 2019r. Po tym terminie wyniki prac geodezyjnych w tym pliki należy oddawać z uwzględnieniem obiektowości. Decyduje data wpływu operatu do GODGiK.

                   W związku z tym po dniu 16 grudnia 2019r. prosimy wykonawców prac geodezyjnych, którzy pobrali plik do modyfikacji przed dniem 16 grudnia 2019r. o kontakt z obsługą GODGiK w Rzeszowie w celu pobrania aktualnego pliku obiektowego do modyfikacji. W tym przypadku pliki będą wydawane bezpłatnie.

Załączniki:
Strona 1 z 3