Ogłoszenia Wydziału Geodezji

INFORMACJA

Podział działek w obrębie 209

INFORMACJA

Podział działek w obrębie 221

K O M U N I K A T

DODATKOWA narada koordynacyjna odbędzie się 30.XII.2019r

 

K O M U N I K A T

BDOT500, GESUT, EGIB

Obr. 226-Miłocin II i 228-Matysówka

 

            Informujemy, że trwają prace związane z odbiorem obiektowych baz danych EGIB, GESUT, BDOT500. Przewiduje się, że wdrożenie baz danych nastąpi około 17 grudnia 2019r. Po tym terminie wyniki prac geodezyjnych w tym pliki należy oddawać z uwzględnieniem obiektowości. Decyduje data wpływu operatu do GODGiK.

                   W związku z tym po dniu 16 grudnia 2019r. prosimy wykonawców prac geodezyjnych, którzy pobrali plik do modyfikacji przed dniem 16 grudnia 2019r. o kontakt z obsługą GODGiK w Rzeszowie w celu pobrania aktualnego pliku obiektowego do modyfikacji. W tym przypadku pliki będą wydawane bezpłatnie.

Załączniki: