Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro - aktualne

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza do złożenia ofert na: sprzedaż i dostarczenie oczyszczaczy powietrza oraz klimatyzatorów w ramach projektu „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów – edycja 2” (z podziałem na części)

Załączniki: