Obwieszczenia

Obwieszczenie: AR.6733.66.4.2020.ES66

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

 

AR.6733.66.4.2020.ES66                                                                     

Rzeszów, 2020-03-04

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020.256 j.t)

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 24 lutym 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa budynku kuchni wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w ramach istniejącego Zakładu Karnego w Rzeszowie” na części działki 270/13 obr. 220 przy ul. Załęskiej w Rzeszowie.

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową  w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa