Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6740.67.12.2020.MJ67

Ropczycka PZT1
Ropczycka PZT2
Ropczycka PZT3
Ropczycka PZT4
Ropczycka PZT5

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2020-03-25

AR.6740.67.12.2020.MJ67

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz.256) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późniejszymi zmianami),

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego

znak: AR.6740.67.12.2020.MJ67

 

na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Rzeszowa, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

 

„Rozbudowa publicznej drogi gminnej – ulicy Ropczyckiej w Rzeszowie”

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Ropczyckiej”.

 

  1. Działki, które Inwestor zamierza zająć pod pas drogowy objęte liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:

Lp.

Numer działki przed podziałem

Numer działki  powstałej w wyniku podziału

Numer działki przeznaczonej pod projektowany pas drogowy

jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów, obręb 215 Przybyszówka

1

297

297/1, 297/2

297/1

2

298

298/1, 298/2

298/1

3

299

299/1, 299/2

299/1

4

300/1

300/4, 300/5

300/4

5

300/2

300/6, 300/7

300/6

6

300/3

300/8, 300/9

300/8

7

302/12

-

302/12

8

302/13

302/24, 302/25

302/24

9

302/14

-

302/14

10

302/15

302/26, 302/27

302/26

11

302/16

-

302/16

12

302/17

302/28, 302/29

302/28

13

302/18

-

302/18

14

302/19

302/30, 302/31

302/30

15

302/20

302/34, 302/35

302/34

16

302/21

302/32, 302/33

302/32

17

311/1

-

311/1

18

311/13

311/18, 311/19

311/18

19

311/14

-

311/14

20

311/15

-

311/15

21

311/2

-

311/2

22

311/3

-

311/3

23

311/4

-

311/4

24

311/5

-

311/5

25

311/6

-

311/6

26

311/7

-

311/7

27

311/9

311/16, 311/17

311/16

28

313/2

-

313/2

29

313/3

313/7, 313/8, 313/9

313/7, 313/8

30

313/4

313/10, 313/11, 313/12

313/10, 313/11

31

313/5

313/13, 313/14

313/13

32

314

314/1, 314/2

314/1

33

315/4

-

315/4

34

316/1

316/6, 316/7

316/6

35

316/2

316/8, 316/9

316/8

36

316/3

316/4, 316/5

316/4

37

337/3

337/7, 337/8

337/7

38

342/4

342/5, 342/6

342/5

39

348/2

348/3, 348/4

348/3

40

354/3

354/5, 354/6

354/5

41

356

356/1, 356/2

356/1

42

1730

1730/1, 1730/2

1730/1

43

1765/15

1765/18, 1765/19

1765/18

44

1765/16

-

1765/16

jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów, obręb 222 Przybyszówka II

45

669/1

669/2, 669/3

669/2

46

765/1

765/3, 765/4

765/3

47

765/2

765/5, 765/6

765/5

48

766/19

766/25, 766/26

766/25

49

770/15

770/20, 770/21

770/20

50

770/6

770/18, 770/19

770/18

51

772/10

772/13, 772/14

772/13

52

772/9

772/11, 772/12

772/11

53

773/10

773/19, 773/20

773/19

54

773/11

773/21, 773/22

773/21

55

773/12

773/23, 773/24

773/23

56

773/13

773/25, 773/26

773/25

57

773/14

773/27, 773/28

773/27

58

773/15

-

773/15

59

773/16

773/31, 773/33, 773/32

773/31, 773/33

60

773/6

773/29, 773/30

773/29

61

773/9

773/17, 773/18

773/17

62

774/17

774/27, 774/28

774/27

63

774/18

774/29, 774/30

774/29

64

774/3

774/19, 774/20

774/19

65

774/4

774/33, 774/34

774/33

66

774/6

774/31, 774/32

774/31

67

774/7

774/21, 774/22

774/21

68

774/8

774/23, 774/24

774/23

69

774/9

774/25, 774/26

774/25

70

779

779/1, 779/2

779/1

71

780/6

780/11, 780/12

780/11

72

792/1

792/7, 792/6, 792/8

792/7

73

792/2

792/4, 792/3, 792/5

792/4

74

793/1

793/2, 793/3

793/2

75

794/1

794/2, 794/3

794/2

76

834/5

834/9, 834/8

834/9

77

6020/1

6020/9, 6020/10

6020/9

78

6020/2

6020/7, 6020/8

6020/7

79

6020/6

6020/11, 6020/12

6020/11

jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów, obręb 226 Miłocin

80

745/31

745/117, 745/116, 745/118

745/117

 

  1. Działki, w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych leżących poza linią rozgraniczającą teren inwestycji (w liniach czasowego zajęcia):

L.p.

Numer działki po podziale

Numer działki pierwotnej lub nie podlegającej podziałowi

Powierzchnia zajętości terenu [m2]

Zakres prac

jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów, obręb 213 Baranówka

1

-

156

183

-przebudowa innych dróg publicznych

2

-

157/74

35

-przebudowa innych dróg publicznych

jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów, obręb 215 Przybyszówka

3

297/2

297

10

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-budowa/przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
-przebudowa zjazdu

4

298/2

298

48

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-budowa/przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
-przebudowa zjazdu

5

299/2

299

122

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-budowa/przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
-przebudowa zjazdu

6

300/5

300/1

11

-przebudowa zjazdu

7

300/7

300/2

136

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-budowa/przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
-przebudowa zjazdów

8

300/9

300/3

104

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-budowa/przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
-przebudowa zjazdu

9

302/25

302/13

158

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-budowa/przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
-przebudowa zjazdu

10

302/27

302/15

386

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-budowa/przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
-przebudowa gazociągów,
-przebudowa zjazdu

11

302/29

302/17

20

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-budowa/przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
-przebudowa zjazdu

12

302/31

302/19

98

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-budowa/przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
-przebudowa zjazdu

13

302/35

302/20

10

-przebudowa zjazdu/dowiązanie do istniejącej drogi

14

302/33

302/21

265

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-budowa/przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
-przebudowa zjazdu

15

-

302/22

10

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-budowa/przebudowa sieci telekomunikacyjnych,

16

-

302/23

15

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-budowa/przebudowa sieci telekomunikacyjnych,

17

-

302/7

8

-przebudowa sieci telekomunikacyjnych

18

-

302/8

18

-przebudowa sieci telekomunikacyjnych

19

-

303

129

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-budowa/przebudowa sieci telekomunikacyjnych,

20

-

304/1

332

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

21

-

304/2

468

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-budowa/przebudowa sieci telekomunikacyjnych,

22

-

306/1

2

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

23

-

306/3

44

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

24

-

307/5

21

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

25

-

307/6

38

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

26

-

308/4

80

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

27

-

310/1

150

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

28

-

310/2

63

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

29

-

311/11

34

-przebudowa zjazdu/dowiązanie do istniejącej drogi

30

-

311/12

42

-budowa odcinka kolektora połączeniowego kanalizacji deszczowej do przepustu,
-przebudowa zjazdu/dowiązanie do istniejącej drogi

31

311/19

311/13

4

-przebudowa zjazdu/dowiązanie do istniejącej drogi

32

311/17

311/9

12

-przebudowa zjazdu/dowiązanie do istniejącej drogi

33

-

312/1

128

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

34

-

312/10

16

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

35

-

312/11

121

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

36

-

312/12

24

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

37

-

312/13

12

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

38

-

312/14

2

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

39

-

312/17

8

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

40

-

312/3

57

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

41

-

312/4

137

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

42

-

312/5

81

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

43

-

312/6

17

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

44

-

312/7

39

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

45

313/14

313/5

24

-przebudowa zjazdu

46

314/2

314

25

-przebudowa zjazdu

47

-

315/10

7

-przebudowa sieci telekomunikacyjnych

48

-

315/2

39

-przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-przebudowa gazociągu,
-przebudowa zjazdu

49

-

315/8

10

-przebudowa sieci telekomunikacyjnych

50

-

315/9

82

-przebudowa sieci telekomunikacyjnych

51

316/7

316/1

289

-przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
-przebudowa zjazdu

52

316/9

316/2

284

-przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
-przebudowa zjazdu,
-remont istniejącego rowu melioracyjnego

53

316/5

316/3

46

-budowa odcinka kolektora połączeniowego kanalizacji deszczowej do przepustu,
-przebudowa zjazdu/dowiązanie do istniejącej drogi

54

-

318/1

16

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

55

-

318/3

84

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

56

-

318/4

27

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

57

-

321/1

2

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych

58

-

322/6

23

-przebudowa sieci telekomunikacyjnych

59

-

322/7

28

-przebudowa sieci telekomunikacyjnych

60

-

325/3

100

-przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-przebudowa sieci telekomunikacyjnych,

61

-

327

40

-remont istniejącego rowu melioracyjnego

62

-

337/6

22

-przebudowa sieci telekomunikacyjnych

63

-

344/1

15

-przebudowa sieci telekomunikacyjnych

64

-

345

13

-przebudowa sieci telekomunikacyjnych

65

356/2

356

57

-przebudowa zjazdu

66

1730/2

1730

259

-przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
-przebudowa zjazdu

67

1765/19

1765/15

212

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-budowa/przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
-przebudowa gazociągów,
-przebudowa zjazdów

jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów, obręb 222 Przybyszówka II

68

669/3

669/1

190

-budowa odcinka kolektora połączeniowego kanalizacji deszczowej z istniejącą kanalizacją,
-budowa/przebudowa gazociągu

69

-

746/2

26

-przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-przebudowa sieci telekomunikacyjnych,

70

-

764/1

35

-przebudowa zjazdu

71

-

764/2

9

-przebudowa zjazdu

72

765/6

765/2

34

-przebudowa zjazdu

73

766/26

766/19

47

-budowa/przebudowa gazociągu,
-rozbiórka istniejącej sieci elektroenergetycznej

74

-

766/7

40

-budowa odcinka kolektora połączeniowego kanalizacji deszczowej z istniejącą kanalizacją

75

-

766/8

61

-budowa odcinka kolektora połączeniowego kanalizacji deszczowej z istniejącą kanalizacją

76

-

769/1

85

-przebudowa zjazdu

77

-

769/2

95

-przebudowa zjazdu

78

-

769/3

15

-przebudowa zjazdu

79

-

770/10

15

-przebudowa zjazdu

80

-

770/11

10

-przebudowa zjazdu

81

-

770/12

25

-przebudowa zjazdu

82

-

770/13

14

-przebudowa zjazdu

83

770/21

770/15

42

-przebudowa zjazdu

84

-

770/16

1

-przebudowa zjazdu

85

-

770/17

28

-przebudowa zjazdu

86

770/19

770/6

37

-przebudowa zjazdu

87

-

771

251

-budowa odcinka kolektora połączeniowego kanalizacji deszczowej z istniejącą kanalizacją

88

772/14

772/10

70

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-przebudowa zjazdu

89

-

772/6

131

-przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-przebudowa sieci telekomunikacyjnych,

90

772/12

772/9

13

-przebudowa zjazdu

91

773/20

773/10

18

-przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-przebudowa zjazdu

92

773/22

773/11

74

-przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
-przebudowa gazociągu,
-przebudowa zjazdu

93

773/24

773/12

45

-budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-przebudowa zjazdu

94

773/26

773/13

168

-przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
-przebudowa zjazdu

95

773/28

773/14

55

-zabezpieczenie sieci gazowej,
-przebudowa zjazdu

96

773/32

773/16

454

-budowa/przebudowa gazociągu,
-rozbiórka istniejącej sieci elektroenergetycznej,
-przebudowa zjazdu

97

773/30

773/6

34

-przebudowa gazociągu,
-przebudowa zjazdu

98

773/18

773/9

51

-przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-przebudowa zjazdu

99

774/28

774/17

54

-budowa/przebudowa gazociągu,
-przebudowa sieci elektroenergetycznej,
-przebudowa zjazdu

100

774/30

774/18

63

-budowa/przebudowa gazociągu,
-przebudowa sieci elektroenergetycznej,
-przebudowa zjazdu

101

774/20

774/3

52

-budowa odcinka kolektora połączeniowego kanalizacji deszczowej z istniejącą kanalizacją,
-przebudowa zjazdu

102

774/34

774/4

90

-budowa odcinka kolektora połączeniowego kanalizacji deszczowej z istniejącą kanalizacją,
-przebudowa zjazdów

103

774/32

774/6

33

-budowa/przebudowa gazociągu,
-przebudowa sieci elektroenergetycznej,
-przebudowa zjazdu

104

774/22

774/7

77

-budowa/przebudowa gazociągu,
-przebudowa sieci elektroenergetycznej,
-przebudowa zjazdu

105

774/24

774/8

92

-budowa/przebudowa gazociągu,
-przebudowa sieci elektroenergetycznej,
-przebudowa zjazdu

106

774/26

774/9

110

-budowa/przebudowa gazociągu,
-przebudowa sieci elektroenergetycznej,
-przebudowa zjazdu

107

-

776

75

-budowa odcinka kolektora połączeniowego kanalizacji deszczowej z istniejącą kanalizacją

108

779/2

779

15

-budowa/przebudowa gazociągu

109

780/12

780/6

57

-budowa odcinka kolektora połączeniowego kanalizacji deszczowej z istniejącą kanalizacją,
-budowa/przebudowa gazociągu,
-przebudowa zjazdu

110

-

789

156

-budowa odcinka kolektora połączeniowego kanalizacji deszczowej z istniejącą kanalizacją

111

-

790

122

-budowa odcinka kolektora połączeniowego kanalizacji deszczowej z istniejącą kanalizacją

112

792/6

792/1

42

-rozbiórka istniejącego gazociągu

113

792/8

792/1

59

-budowa/przebudowa gazociągu

114

792/3

792/2

28

-rozbiórka istniejącego gazociągu,
-przebudowa sieci elektroenergetycznych

115

792/5

792/2

61

-budowa/przebudowa gazociągu

116

793/3

793/1

33

-budowa/przebudowa gazociągu

117

794/3

794/1

39

-budowa/przebudowa gazociągu

118

6020/10

6020/1

37

-przebudowa zjazdu

119

6020/8

6020/2

82

-przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-przebudowa zjazdu

120

6020/12

6020/6

19

-przebudowa gazociągu,
-przebudowa zjazdu

jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów, obręb 226 Miłocin

121

-

745/20

162

-budowa odcinka kolektora połączeniowego kanalizacji deszczowej z istniejącą kanalizacją

122

-

745/21

153

-budowa odcinka kolektora połączeniowego kanalizacji deszczowej z istniejącą kanalizacją

123

745/116

745/31

14

-budowa/przebudowa gazociągu

124

745/118

745/31

6

-rozbiórka istniejącego gazociągu

125

-

745/34

205

-przebudowa innych dróg publicznych

126

-

745/99

132

-przebudowa innych dróg publicznych

127

-

745/100

500

-przebudowa innych dróg publicznych

 

W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że od dnia 16.03.2020r. do odwołania Urząd Miasta Rzeszowa oraz Jednostki Organizacyjne Miasta Rzeszowa nie prowadzą obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że projekt zagospodarowania terenu obejmujący zamierzenie inwestycyjne został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl w zakładce „obwieszczenia” jako załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Zainteresowani mogą w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia na piśmie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, 35-064 Rzeszów, Rynek 1.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa