Wykaz przyjętych przez USC w Rzeszowie ksiąg aktu stanu cywilnego z sołectw SŁOCINA i ZAŁĘŻE

Wykaz  ksiąg stanu cywilnego będących w zasobach  archiwalnych  Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie

1.Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów (cywilne)

 

OKRES (W LATACH)

od 1946 r.

2.Akty urodzeń odtwarzane sądownie

 

OKRES (W LATACH)

od 1952 do 1955 r.

3.Akty małżeństw odtwarzane sądownie

 

OKRES (W LATACH)

od 1952 do 1955 r.

4. Księgi urodzeń wyznania rzymsko – katolickiego

 

LP.

OKRES ( W LATACH)

ILOŚĆ KSIĄG

MIEJSCE

1.        

1917 - 1921

1

Rzeszów

2.        

1917 - 1921

1

Rzeszów z dzielnicami

3.        

1922 - 1925

1

Rzeszów z dzielnicami

4.        

1926 - 1928

1

Rzeszów

5.        

1929 - 1932

1

Rzeszów z dzielnicami

6.        

1933 - 1936

1

Rzeszów z dzielnicami

7.        

1938 - 1942

1

Rzeszów z dzielnicami

8.        

1944 - 1945

1

Rzeszów z dzielnicami

9.        

1893 - 1926

1

Drabinianka

10.    

1926 - 1945

1

Drabinianka

11.    

1890 - 1942

1

Staroniwa

12.    

1890 - 1942

1

Załęże, Pobitno

13.    

1902 - 1942

1

Staromieście

14.    

1942 - 1945

1

Staromieście

15.    

1890 - 1942

1

Wilkowyja

16.    

1926 -1939

1

Rzeszów Parafia Garnizonowa

17.    

1937 - 1939 i 1943

1

Rzeszów z dzielnicami

5. KSIĘGI MAŁŻEŃSTW WYZNANIA RZYMSKO – KATOLICKIEGO

 

LP.

OKRES ( W LATACH)

ILOŚĆ KSIĄG

MIEJSCE

1.

1931 - 1938

1943 - 1945

1

 

Rzeszów z dzielnicami

 

2.

1939 - 1942

1

Rzeszów z dzielnicami

3.

1926 - 1939

1

Rzeszów Parafia Garnizonowa

4.

1911 - 1945

1

Drabinianka

5.

1932 - 1945

1

Staromieście

6.

1890 - 1915 i 1937 - 1945

1890 - 1914 i 1937 - 1947

1937 - 1945

1909 - 1932

1

 

Pobitno

Załęże

Wilkowyja

Staromieście

7.

1890 - 1901

1906 - 1916

1939 - 1942

1

Staroniwa

 6. KSIĘGI ZGONÓW WYZNANIA RZYMSKO – KATOLICKIEGO

 

LP.

OKRES ( W LATACH)

ILOŚĆ KSIĄG

MIEJSCE

1.

1914 - 1917

1939 - 1943

1

 

Rzeszów

 

2.

1934 - 1938

1943 - 1945

1

 

Rzeszów z dzielnicami

 

3.

1897

1903 - 1912

1913 - 1914

1919 - 1925

1934

1941 - 1943

1

 

Ruska Wieś

 

4.

1889 - 1914

1919 - 1925

1938

1943

1

 

Staroniwa

 

5.

1896 - 1945

1

Staromieście

6.

1890 - 1916

1939 - 1942

1

 

Pobitno

 

7.

1854 - 1945

1

Drabinianka

8.

1920 - 1939

1

Rzeszów Parafia Garnizonowa

7. KSIĘGI DAWNEGO IZRAELICKIEGO URZĘDU METRYKALNEGO W RZESZOWIE

 

zasoby archiwalne Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie z dawnego Izraelickiego Urzędu Metrykalnego w Rzeszowie stanowią wyłącznie księgi urodzeń i zgonów wyznania mojżeszowego ksiąg małżeństw wyznania mojżeszowego archiwum urzędu stanu cywilnego nie posiada

KSIĘGI URODZEŃ WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

 

LP.

OKRES ( W LATACH)

ILOŚĆ KSIĄG

1.

1919 - 1920

1

2.

1920 - 1923

1

3.

1923 - 1925

1

4.

1925 - 1930

1

5.

1930 - 1934

1

6.

1934 - 1938

1

7.

1938 - 1942

1

KSIĘGI ZGONÓW WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

 

LP.

OKRES ( W LATACH)

ILOŚĆ KSIĄG

1.

1936 - 1940

1

2.

1940 -1943

1

8. KSIĘGI URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW PRZEJĘTE Z SOŁECTW: SŁOCINA I ZAŁĘŻE

 

POZOSTAŁE ROCZNIKI KSIĄG STANU CYWILNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W KRASNEM

 

KSIĘGI URODZEŃ

 

LP.

OKRES (W LATACH)

ILOŚĆ KSIĄG

MIEJSCE

1.

1867 - 1920

1

Słocina

2.

1921 - 1945

1

Słocina

3

1955 - 1957 i 1959

1

Słocina, Załęże

KSIĘGI MAŁŻEŃSTW

 

LP.

OKRES (W LATACH)      

ILOŚĆ KSIĄG

MIEJSCE

1.

1933 - 1945

1

Słocina

2.

1955 - 1957 i 1959

1

Słocina, Załęże

KSIĘGI ZGONÓW

 

LP.

OKRES (W LATACH)      

ILOŚĆ KSIĄG

MIEJSCE

1.

1892 - 1945

1

Słocina

2.

1955 - 1957 i 1959

1

Słocina, Załęże

9. KSIĘGI URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW PRZEJĘTE Z SOŁECTWA PRZYBYSZÓWKA

 

POZOSTAŁE ROCZNIKI KSIĄG STANU CYWILNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ  W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W ŚWILCZY

KSIĘGI URODZEŃ

 

LP.

OKRES (W LATACH)      

ILOŚĆ KSIĄG

MIEJSCE

1.

1917 - 1936  

1

Przybyszówka

2.

1936 - 1945 

1

Przybyszówka

KSIĘGI MAŁŻEŃSTW

 

LP.

OKRES (W LATACH)      

ILOŚĆ KSIĄG

MIEJSCE

1.

1921 - 1945  

1

Przybyszówka

2.

1955

1

Przybyszówka

3.

1956

1

Przybyszówka

4.

1957

1

Przybyszówka

KSIĘGI ZGONÓW

 

LP.

OKRES (W LATACH)      

ILOŚĆ KSIĄG

MIEJSCE

1.

1876 - 1945  

1

Przybyszówka

2.

1955

1

Przybyszówka

3.

1956

1

Przybyszówka

4.

1957

1

Przybyszówka

5.

1959

1

Przybyszówka

10. KSIĘGI URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW PRZEJĘTE Z SOŁECTWA ZWIĘCZYCA

 

POZOSTAŁE ROCZNIKI KSIĄG STANU CYWILNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W BOGUCHWALE

KSIĘGI URODZEŃ

 

LP.         

OKRES (W LATACH)                                     

ILOŚĆ KSIĄG

MIEJSCE

1.

1911 - 1945

1

Zwięczyca

KSIĘGI MAŁŻEŃSTW

 

LP.

OKRES (W LATACH)      

ILOŚĆ KSIĄG

MIEJSCE

1.

1890 - 1945

1

Zwięczyca

KSIĘGI ZGONÓW

 

LP.

OKRES (W LATACH)      

ILOŚĆ KSIĄG

MIEJSCE

1.

1890 - 1945

1

Zwięczyca

10. KSIĘGI URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW PRZEJĘTE Z SOŁECTWA BIAŁA

 

POZOSTAŁE ROCZNIKI KSIĄG STANU CYWILNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W TYCZYNIE

KSIĘGI URODZEŃ

 

LP.

OKRES (W LATACH)      

ILOŚĆ KSIĄG

MIEJSCE

1.

1904 - 1945

1

Biała (rzymsko-katolicka)

2.

1903 - 1945

1

Biała (greko-katolicka)

3.

1849 - 1943

1

Zalesie

KSIĘGI MAŁŻEŃSTW

 

LP.

OKRES (W LATACH)      

ILOŚĆ KSIĄG

MIEJSCE

1.

1888 - 1945

1

Biała (rzymsko-katolicka)

2.

1906 - 1945

1

Biała (greko-katolicka)

3.

1900 - 1945

1

Zalesie

 

 

 

KSIĘGI ZGONÓW

 

LP.

OKRES (W LATACH)      

ILOŚĆ KSIĄG

MIEJSCE

1.

1858 - 1945

1

Biała

2.

1888 - 1945  

1

Zalesie (greko-katolicka)

3.

1855 - 1945

1

Zalesie 

11. KSIĘGI URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW PRZEJĘTE Z SOŁECTWA BUDZIWÓJ

 

POZOSTAŁE ROCZNIKI KSIĄG STANU CYWILNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W TYCZYNIE

 

KSIĘGI URODZEŃ

 

LP.

OKRES (W LATACH)      

ILOŚĆ KSIĄG

MIEJSCE

1.

1895 - 1945

1

Budziwój

2.

1955

1

Budziwój

3.

1956 - 1957

1

Budziwój

KSIĘGI MAŁŻEŃSTW

 

LP.

OKRES (W LATACH)      

ILOŚĆ KSIĄG

MIEJSCE

1.

1895 - 1945

1

Budziwój

2.

1955

1

Budziwój

3.

1956 - 1957

1

Budziwój

KSIĘGI ZGONÓW

 

LP.

OKRES (W LATACH)      

ILOŚĆ KSIĄG

MIEJSCE

1.

1934 - 1944

1

Budziwój

2.

1955

1

Budziwój

3.

1956 - 1957

1

Budziwój