Informacje

Urząd Miasta Rzeszowa

Informacje

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów 
Telefon 1 77 88 99 00 
e-mail umrz@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy  poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30
2. Pełnomocnik
Imię i nazwisko Henryk Wolicki
Siedziba ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów 
Telefon 1 77 88 99 00 
e-mail umrz@erzeszow.pl
3. Kompetencje 
-
4. Podstawa prawna
-
5. Struktura organizacyjna
Jednoosobowe stanowisko
6. Zadania

1)   koordynowanie działań w zakresie oświaty, opieki społecznej oraz spraw osób niepełnosprawnych;

2)   inicowanie programów na rzecz oświaty i pomocy społecznej oraz spraw osób niepełnosprawnych;

3)   współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie oświaty, opieki społecznej i pomocy osobom niepełnosprawnym;

4)   współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi w zakresie oświaty, opieki społecznej oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.

7. Tryb działania
Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa
8. Wysokość opłat
Nie dotyczy
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
Nie dotyczy
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
-
11. Informacje nieudostępnione
-
Dane opracowania
Opracował Henryk Wolicki 2019.01.20
Zatwierdził Henryk Wolicki 2019.01.01