Informacje - Koordynator do spraw dostępności

Urząd Miasta Rzeszowa

Koordynator do spraw dostępności 

Data zatwierdzenia

2021.12.14

1. Siedziba
Adres ul. Kopernika 16, 35-002 Rzeszów 
Telefon 17 875 49 95
e-mail ron.umrz@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy  poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30
2. Koordynator do spraw dostępności
Imię i nazwisko Natalia Hul
Siedziba Wydział Polityki Społecznej, ul. Kopernika 16, 35-002 Rzeszów 
Telefon 17 875 49 95
e-mail ron.umrz@erzeszow.pl
3. Zadania

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Rzeszowa i jednostki organizacyjne miasta Rzeszowa
2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Rzeszowa
i jednostki organizacyjne miasta Rzeszowa,
3. monitorowanie działalności Urzędu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych
w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

4. Tryb działania

Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 49/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności w Gminie Miasto Rzeszów

Zarządzenie Nr 97/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności w Gminie Miasto Rzeszów

Dane opracowania
Opracował Natalia Hul 2021.12.14
Zatwierdził Natalia Hul 2021.12.14