Informacje

Urząd Miasta Rzeszów

Informacje

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres  Rynek 12 pok. 3, 35-064 Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00 
e-mail umrz@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy 7:00 - 15:00
2. Pełnomocnik
Imię i nazwisko Krzysztof KADŁUCZKO
Siedziba Rynek 12 pok. 3, 35-064 Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00 
e-mail umrz@erzeszow.pl
3. Kompetencje Pełnomocnika
Zarządzanie prowadzeniem spraw związanych ze zmianą granic Miasta Rzeszowa
4. Podstawa prawna
Podstawa prawna
5. Struktura organizacyjna
Jednoosobowe stanowisko
6. Zadania

1)    prowadzenie spraw związanych ze zmianą granic; 

2)    koordynowanie prac komórek organizacyjnych miasta związanych ze zmianą granic;

3)    przygotowywanie we współdziałaniu z Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta, analiz, raportów i innych opracowań dotyczących projektowanych zmian granic Miasta;

4)   koordynowanie przedsięwzięć promujących ideę powiększenia obszaru Miasta oraz zmiany jego granic administracyjnych.

7. Tryb działania
Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa
8. Wysokość opłat
Nie dotyczy
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
Nie dotyczy
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Nie dotyczy
11. Informacje nieudostępnione
Nie dotyczy
Dane opracowania
Opracował Krzysztof Kadluczko 2019.01.20
Zatwierdził Krzysztof Kadłuczko 2019.01.01