Aktualności

Nabór wniosków w ramach projektu „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”

Ulotka mpzp
Ulotka mpzp

Projekt „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Realizowany jest przez Stowarzyszenie TRAMPOLINA KARIERY w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło w ramach osi priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie w projekcie skierowane jest wyłącznie do 50 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy (30 Kobiet/20 Mężczyzn) w wieku 18-29 lat z woj. podkarpackiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu KC).

W ramach projektu oferowane jest:
- Wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej
- Jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 23 050,00 PLN
- Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2 350,00 PLN netto/mc przyznawane na okres 6 miesięcy

Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:
- Ubezpieczenie NNW
- Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe
- Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych
- Materiały szkoleniowe oraz Catering podczas zajęć

Z dniem 04.05.2022 r. rozpoczyna się nabór – rekrutacja do projektu. Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej projektu www.trampolinakariery.pl w zakładce projektowej „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”.

Kontakt: e-mail: przedsiebiorcyzpowerem@gmail.com, tel. 604 377 345