Aktualności

Pierwsze spotkanie z ekspertami dla przedsiębiorców w Urban Lab Rzeszów - podsumowanie

Zdjecie ze spotkania 2
Zdjecie ze spotkania 2
Zdjecie ze spotkania 3
Zdjecie ze spotkania 3
Zdjecie ze spotkania 4
Zdjecie ze spotkania 4
Zdjecie ze spotkania 5
Zdjecie ze spotkania 5

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w pierwszym spotkaniu z ekspertami dla przedsiębiorców, które odbyło się 18 listopada 2021 r. w Urban Lab Rzeszów.

Wśród ekspertów zaproszonych przez Biuro Ewidencji działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa znaleźli się przedstawiciele: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Rzeszowie, Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu w Rzeszowie, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału w Rzeszowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa.

W trakcie spotkania zainteresowane osoby pytały ekspertów m.in.: o ulgę na start, wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej. Poruszano także indywidualne sprawy przedsiębiorców dotyczące ubezpieczeń społecznych. Państwową Inspekcję Pracy pytano o zagadnienia związane z kodeksem pracy, analizowano prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników.
Ekspert KRUS odpowiadał na pytania przedsiębiorców związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym rolników.
Przedstawiciele PUP Rzeszów propagowali dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej jako jedną z form instrumentów rynku pracy – odbyła się projekcja filmu promującego przedsiębiorczość.
Wydział Zdrowia UM Rzeszowa informował o środkach na rozpoczęcie działalności gospodarczej i refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Zainteresowaniem cieszyła się specjalnie wydzielona strefa PUE ROOM, w której potwierdzano profil zaufany oraz zakładano konto PUE ZUS.

Obecna na spotkaniu Pani Krystyna Stachowska Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa rozmawiała wraz z ekspertami i uczestnikami wydarzenia na temat wyzwań, z którymi mierzą się osoby planujące założyć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy prowadzący firmy.

Poczęstunek na spotkanie z ekspertami przygotowany został przez przedsiębiorcę – Panią Katarzynę Olszańską z restauracji Muzyczna Kuchnia w Rzeszowie.