Aktualności

Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Mikropożyczka” w ramach Projektu pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki” w ramach instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020”.
W ramach Instrumentu Finansowego „Mikropożyczka” udzielane są Jednostkowe Pożyczki dla osób fizycznych zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.

Wnioskodawcami mogą być osoby:
– bezrobotne,
– bierne zawodowo
– pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.


· Maksymalna wysokość pożyczki do 80 000 zł.
· Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 84 miesiące.
· Możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy.
· Preferencyjne oprocentowanie: 0,1% w stosunku rocznym.

Więcej informacji oraz pełna dokumentacja znajduje się na podstronach projektu:
https://rarr.rzeszow.pl/pozyczki-unijne/mikropozyczka-1/
https://rarr.rzeszow.pl/pozyczki-unijne/mikropozyczka-2/

Szczegółowe informacje na temat pożyczki można uzyskać:
• osobiście w siedzibie RARR S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie, pokój 311 (II piętro),
• telefonicznie pod nr telefonu: 17 86 76 299,
• e-mail: mjanicka@rarr.rzeszow.pl, gkowal@rarr.rzeszow.pl, mgalas@rarr.rzeszow.pl
• w Punktach Obsługi zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego.