Aktualności

II edycja naboru do projektu pn. "PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA"

PRZYSTANEK WŁASNA FIRMA

W związku z realizacją przez firmę AMD GROUP projektu pn. „PRZYSTANEK- WŁASNA FIRMA”, informujemy, że w dniu 09.11.2020 r. rozpoczyna się II edycja naboru do projektu.

Do projektu zaprasza się:
Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamieszkujące teren województwa podkarpackiego w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
- Osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
- Kobiety,
- Osoby długotrwale bezrobotne,
- Osoby z niepełnosprawnościami
- Osoby w wieku 50 lat i więcej,
- Osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem max na poziomie do ISCED 3 włącznie – wykształcenie ponadgimnazjalne)
- rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa (zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne w PUP),
- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.

W ramach projektu oferowane jest:
- Wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej
- Jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 23 050,00 PLN
- Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2 000,00 PLN netto/mc przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy

Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:
- Ubezpieczenie NNW
- Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe
- Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych
- Materiały szkoleniowe oraz Catering podczas zajęć

Wszelkie informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej projektu www.amd-group.pl w zakładce "Przystanek - własna firma".