Aktualności

Konkurs "Zabytek Zadbany 2021"

Konkurs „Zabytek Zadbany” ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków.

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać w następujących kategoriach:

  1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
  2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
  3. Adaptacja obiektów zabytkowych;
  4. Architektura i budownictwo drewniane;
  5. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).
  6. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a procedury konkursowe prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa (sekretariat konkursu – NID Oddział Terenowy w Olsztynie).

Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa 31 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym jego regulamin oraz formularz zgłosdzeniowy, dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod adresem: https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/