Obwieszczenia

Liczba odsłon: 4527

Zawiadomienie - MKZ.4120.1.10.2021

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA 

Rzeszów, dn. 19 października 2021 r.

MKZ.4120.1.10.2021

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zm.) oraz § 18b ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r.  w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r., poz. 56), w związku z Zarządzeniem Nr VIII/1507/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2021 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa,

zawiadamiam

o wyłączeniu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa, przyjętej Zarządzeniem Nr VII/168/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa, karty adresowej budynku dawnej obory z zespołu dworsko-parkowego w Rzeszowie-Słocinie, położonego na działce nr 2063/4 obręb 219, przy ul. Paderewskiego 124a w Rzeszowie.

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

 

(-) Konrad Fijołek

 

 

 

Otrzymują:

  1. Właściciele nieruchomości według odrębnego rozdzielnika
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa
  3. aa

Do wiadomości:

  1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Delegatura w Rzeszowie
  2. Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa
  3. Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa

 

Załączniki: