Informacje o Wydziale

-

Urząd Miasta Rzeszów

Biuro Obsługi Inwestora

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres

ul. 3 Maja 7, 35-030 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00

Telefon 17 875 47 43
e-mail boi@erzeszow.pl 
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00 
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Jerzy Bieniek
Siedziba 3 Maja 7, 35-030 Rzeszów
Telefon 17 875 47 65
e-mail bieniekj@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Kieruje i organizuje pracę Biura.
4. Podstawa prawna
-
5. Struktura organizacyjna
-
6. Zadania

1) udzielanie informacji o warunkach i możliwościach inwestowania w Rzeszowie,

2) koordynacja prac związanych z tworzeniem i zapewnieniem pełnej funkcjonalności specjalnych stref ekonomicznych z terenu miasta Rzeszowa,

3) tworzenie i aktualizacja bazy danych niezbędnych dla potrzeb inwestorów,

4) przygotowywanie katalogów i promocja terenów inwestycyjnych miasta Rzeszowa,

5) pobudzanie aktywności gospodarczej mieszkańców Rzeszowa poprzez podejmowanie szeregu działań takich jak udział w projektach regionalnych oraz międzynarodowych, realizowanie projektów autorskich skierowanych do rzeszowskichprzedsiębiorców oraz oferowanie możliwości uczestnictwa w programach rozwojowych,

6) organizacja konferencji branżowych, imprez targowo – wystawienniczych oraz misji gospodarczych (przyjazdowych i wyjazdowych),

7) współpraca z podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania inwestorów,

8) udział w targach, misjach gospodarczych, spotkaniach branżowych,

9) realizowanie projektów oraz przedsięwzięć, w ramach projektów z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych, dotyczących współpracy gospodarczej,

10) współpraca z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie, Stowarzyszeniem Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie, Izbą Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie, Izbą Rzemieślniczą w Rzeszowie oraz stowarzyszeniami, klastrami, organizacjami wspierania biznesu, środowiskami gospodarczymi i naukowymi w zakresie działań służących rozwojowi gospodarczemu miasta. 

11) Wspieranie lokalnych środowisk oraz inicjatyw start up'owych poprzez Oficera Start up'owego - pracownika Biura Obsługi Inwestora.

7. Tryb działania

Biuro Obsługi Inwestora działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

8. Wysokość opłat
-
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
-
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
-
11. Informacje nieudostępnione
-
Dane opracowania
Opracował Imię i nazwisko Jerzy Bieniek - Dyrektor Biura Obsługi Inwestora 2016.07.22
Zatwierdził Imię i nazwisko Jerzy Bieniek - Dyrektor Biura Obsługi Inwestora 2016.07.22