Finanse

Kompleks DPS składa się z następujących budynków połączonych ze sobą wzajemnie i stanowiących jedną całość. Budynek mieszkalny nr I, Budynek mieszkalny nr IA ,Budynek kuchni nr II, Budynek administracji nr III, Budynek portierni, Pawilon Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Powierzchnia gruntu 28.686 m kw. – w wieczystym użytkowaniu.

Dom Pomocy Społecznej Grupa I – budynki i budowle – 10 840 140,76 zł,

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 3 053 569,98  zł,

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne – 309 993,38 zł,

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 75 340,35 zł,

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 199 061,87,

Grupa VI – urządzenia techniczne – 661 724,97 zł,

Grupa VII – środki transportu – 432 983,56 zł,

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenia – 304 288,38 zł

RAZEM: DPS –  15 877 103,25 zł