Finanse

Kompleks DPS składa się z następujących budynków połączonych ze sobą wzajemnie i stanowiących jedną całość. Budynek mieszkalny nr I, Budynek mieszkalny nr IA ,Budynek kuchni nr II, Budynek administracji nr III, Budynek portierni, Pawilon Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Powierzchnia gruntu 28.686 m kw. – w wieczystym użytkowaniu.

Dom Pomocy Społecznej Grupa I – budynki i budowle – 10. 736,975,09 zł.

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 3.014.138,07 zł,

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne – 0,00 zł,

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 77. 195,14 zł,

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 165.007,16 zł,

Grupa VI – urządzenia techniczne – 314.544,28 zł,

Grupa VII – środki transportu – 432.983,56 zł,

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenia – 276.288,38 zł.

RAZEM: DPS –  15.017.131,68 zł.