Aktualności

Terminy rekrutacji do Zespołu Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego w Rzeszowie

Informujemy, że egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych odbędzie się w dniach w dniach 24-25 czerwca i zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem metod i technik kontaktu na odległość (forma zdalna).

Załączniki: