Finanse, majątek według stanu na 31.12.2019 r.

1. Środki trwałe:  2 709 301,43 zł.

2. Wyposażenie w użytkowaniu: 1 475 463,26 zł. 
3. Zbiory biblioteczne:  111 554,77 zł.
4. Wartości niematerialne i prawne: 199 472,92 zł.

Załączniki: