Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro - aktualne

Zapytanie ofertowe na "Wyposażenie w meble oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie"

Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

  zaprasza do złożenia ofert.

Załączniki: