Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro - aktualne

Dostawa wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie w ramach programu „Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020”

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  Nr 1 35-322 Rzeszów ul. Rubinowa 4 zaprasza do złożenia ofert na zakup wyposażenia pracowni wg zestawienia nr 1 dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  Nr 1 w Rzeszowie ul. Rubinowa 4 35-322 Rzeszów w ramach kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020

Załączniki: