Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro - aktualne

Zapytanie ofertowe na Zakup, dostawę i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla Publicznego Przedszkola Nr 38 w Rzeszowie

Gmina Miasto Rzeszów reprezentowane przez Dorotę Mackiewicz - dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 38 w Rzeszowie zaprasza do skłądania ofert na Zakup, dostawę i montaz piea konwekcyjno - parowego dla Publicznego Przedszkola Nr 38 w Rzeszowie.

Załączniki: