Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro - aktualne

Zapytanie ofertowe na wymianę dźwigu towarowego małego 3 przystankowego wykonanego ze stali nierdzewnej o udźwigu 100 kg w ilości 1 szt. wraz z udrożnieniem szybu do poziomu -1