Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro - aktualne

Zawiadomienie o wyborze oferty – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie

Zawiadomienie o wyborze oferty – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie.

Załączniki: