Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro - aktualne

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie

Gmina Miasto Rzeszów, reprezentowana przez Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 11 w Rzeszowie zaprasza do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej termomodernizację budynku Przedszkola nr 11 w Rzeszowie

Załączniki: