Kontrole zewnętrzne

Rok 2021

Lp. Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Okres objęty kontrolą    Zakres kontroli Dokumenty z kontroli
1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie wrzesień 2021

1) Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością

2) Kontrola warunków żywienia

Protokół kontroli z dnia 20.09.2021