Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro - aktualne

Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w Szkole Podstawowej nr 21 w Rzeszowie"

Załączniki: