Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych - aktualne

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie - ADM.271.9.2021