Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych - aktualne

Informacja o udzieleniu zamówienia „Dostawa poleasingowych zestawów komputerowych z niezbędnym osprzętem do Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie” ADM.271.8.2021