Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych - aktualne

Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie