Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - informacje ogólne

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://spis.gov.pl/

Informacje o wydarzeniach związanych ze spisem na terenie województwa podkarpackiego znajdują się na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie rzeszow.stat.gov.pl

15 marca 2021 została uruchomiona infolinia spisowa nr 22 279 99 99, gdzie można uzyskać informacje o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Prezydent Miasta Rzeszowa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Zastępca Prezydenta Miasta RzeszowaNarodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa

Numery telefonów od rachmistrzów

Rachmistrz Spisowy

W Rzeszowie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021r. przeprowadzany będzie przez 80 rachmistrzów.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych został zakończony.

W chwili obecnej rachmistrzowie otrzymują - w formie elektronicznej, na podane adresy e-mail - informacje na temat szkolenia, w tym terminów szkoleń.
Należy sukcesywnie sprawdzać adres e-mail, gdyż nie będzie prowadzona inna forma komunikacji. 

Informacje ogólne:

  1. Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostali wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decyduje najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście są  zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
  2. Kandydaci, którzy uzyskali najwyższe miejsce na liście, zostali powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
  3. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
  4. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  • jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  • format pliku - JPG,
  • rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada: przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.