Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych - aktualne

Informacja o wyborze oferty - Założenie łąk kwietnych na terenach Gminy Miasto Rzeszów, utrzymywanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie w ramach projektu pn. „Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka”

Załączniki: