E-PUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie funkcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) realizowana jest przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ( ESP) Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie na ePUAP: /MZD-Rzeszow/SkrytkaESP


W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.

Do poprawnej pracy, wymagana jest przeglądarka Interent Exploorer lub Firefox (na innych mogą się pojawiać problemy).

Po zalogowaniu się do ePUAP należy wejść kolejno:

1. https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

2. Następnie wybrać "Załatw sprawę"

3. W polu "Ustaw/zmień adresata" należy wpisać "Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie", następnie wybrać go z listy.

4. Poniżej wypełnić odpowiednie pola i rodzaj pisma (najczęściej wybierana opcja to "inne pismo").


Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, TXT, BMP, JPG, PDF.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB.

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostaje wystawione w przypadku wysłania dokumentów podpisanych profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy wskazany podczas rejestracji bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.