Strefa Płatnego Parkowania

Rodzaje i sposób wnoszenia opłat